skip to Main Content
Belanjawan Selangor 2020 Dokong Matlamat Selangor Negeri Pintar 2025

Belanjawan Selangor 2020 dokong matlamat Selangor Negeri Pintar 2025

Belanjawan Selangor 2020 yang akan dibentangkan Jumaat ini bakal menjadi penanda aras kepada segala perancangan disusun dalam menjayakan misi Selangor Negeri Pintar 2025.

Menteri Besar, Amirudin Shari, berkata belanjawan itu akan menjadi titik permulaan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB2030), selain Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12).

“Ia akan menjadi penilaian kepada separuh penggal atau penilaian separa dalam mendokong matlamat Selangor Negeri Pintar 2025. Kita juga melihat kepada keutamaan dan kepentingan suara rakyat, dengan tidak kurang 13 sesi townhall sudah saya aturkan sebelum merangka belanjawan ini.

Read More
Back To Top