skip to Main Content

Projek

NoProjekNo. Sebut hargaLihat Notis
1. Request For Proposal (RFP) for Design, Supply, Install, Configure, Testing &
Commissioning for Renovation of SMG Office at Level 18, Wisma Ehsan, BSN
Shah Alam for Landasan Lumayan Sdn Bhd.
SMG/LLSB/RENO/RFP-01/21-252Lihat Notis

Panduan Projek

  1. Arahan RFP hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor atau pengusaha yang ditauliahkan atau yang membawa surat wakil kuasa dari pegawai yang bertauliah. Wakil kontraktor hendaklah membawa salinan asal Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan. Malaysia (KKM), Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan cop syarikat ketika membuat pembelian dokumen.
  2. Dokumen sebut harga adalah berbentuk salinan digital. Pembida perlu melayari laman sesawang “www.selangormaritimegateway.com untuk memuat turun dokumen RFP setelah pembayaran dilakukan.
  3. Dokumen sebut harga yang telah diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dan bertanda kenyataan tawaran di sebelah kiri sampul surat dan dihantar ke Landasan Lumayan Sdn Bhd, Level G, Bangunan Darul Ehsan, No. 3, Jalan Indah, Seksyen 14, 40000 Shah Alam tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari sebelum atau pada 28hb Oktober 2021 (Khamis).
  4. Sebarang pertanyaan sila hubungi Landasan Lumayan Sdn Bhd di talian 017-2184 912 atau e-mel kepada smginfo@mbiselangor.com.my

Muat Turun Projek

No.ProjekNo. Sebut HargaMuat Turun
1.Request For Proposal (RFP) for Design, Supply, Install, Configure, Testing &
Commissioning for Renovation of SMG Office at Level 18, Wisma Ehsan, BSN
Shah Alam for Landasan Lumayan Sdn Bhd.
SMG/LLSB/RENO/RFP-01/21-252Request For Proposal (RFP)
Back To Top